Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mydlozfarmy.sk  - Lunaison  s. r.o. /ďalej len „prevádzkovateľ/ uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše súkromie plne rešpektujeme a uisťujeme Vás, že s Vašimi súkromnými údajmi pracujeme zodpovedne, citlivo a hlavne v súlade s platnou zákonnou úpravou, rešpektujúc Vaše právo na ochranu osobných údajov.  

Všetky údaje našich zákazníkov sú chránené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri registrácií / nákupe cez náš eshop, sú úplne dôverné, nie sú nikde zverejňované a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Výnimkou je len rozsah potrebný na doručenie tovaru z Vašej objednávky, v prípade, že ste si zvolili spôsob doručenia kuriérom GLS alebo Slovenskou poštou a to výhradne len v rozsahu na tento účel potrebnom (adresa doručenia, meno, priezvisko, prípadne telefonický kontakt). Dôverné údaje tretím stranám neposkytujeme, neprenajímame ich a ani si ich s nimi nevymieňame. 

Osobné údaje, ktoré uvediete pri založení Vášho účtu, jeho aktualizácii a nákupe v našom internetovom obchode, budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s komunikáciou s našimi zákazníkmi, vybavením objednávky a poskytovaním našich služieb (najmä vystavenie faktúry, doručenie tovaru, potvrdenie objednávky, platba za tovar, evidencia zákazníkov a ich objednávok na stránke 
www.mydlozfarmy.sk pre riešenie prípadných reklamácií apod.). Vaše osobné údaje si môžete kedykoľvek skontrolovať, prípadne zmeniť, po prihlásení sa do svojho konta na stránke www.mydlozfarmy.sk

Na Vašu písomnú žiadosť budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Lunaison s. r.o. ich nebude ďalej spracovávať. 
Registráciou na stránkach
www.mydlozfarmy.sk udeľujete spoločnosti Lunaison s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie 10 rokov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou. Pokiaľ si neželáte dostávať informácie o novinkách a akciách, resp. máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov z našej databázy, môžete nám zaslať Vašu žiadosť poštou alebo prostredníctvom emailu na nižšie uvedené kontaktné adresy a Vaše údaje budú bezodkladne odstránené. 

Poštová adresa:

Lunaison s.r.o, 11. Marca 50, Zvolen 96001

Emailová adresa: info@mydlozfarmy.sk